Росица Апостолова - Частен съдебен изпълнител

рег. № 848 с район на действие Софийски градски съд
София бул.Витоша №16 ет.1 тел/fax:02/9806820 моб:0884 298994

Закон за частните съдебени изпълнители

Закон за частният съдебен изпълнителНа 1 септември 2005 г. влезе в сила Закона за частните съдебни изпълнители. Той постави началото на институционалната реформа на съдебното изпълнение в България с приемането на наложилия се в повечето от страните-членки на ЕС модел на частно съдебно изпълнение.
Oще по темата ...
Закон за частният съдебен изпълнител

Камара на ЧСИ

Камара на частните съдебени изпълнителиМисията на Камара на частните съдебни изпълнители е:
Да работи за утвърждаването на професията на частния съдебен изпълнител и подобряването на изпълнителния процес в България,като защитава обществения интерес и подпомага своите членове.
Oще по темата ...
Камара на ЧСИ

За частния съдебен изпълнител

За частният съдебен изпълнител
Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.
Oще по темата ...

За частният съдебен изпълнител

 

ЧСИ Росица Апостолова за някои основни такси при частните съдебни изпълнители и начините по които се изчисляват

Рейтинг
ДобраОтлична 
ЧСИ Росица Апостолова за някои основни такси при Частните съдебни изпълнителиВ отговор на големия обществен отзвук за "високите такси", които се събират по изпълнителните дела при Частните съдебни изпълнители, искаме да внесем малко яснота.
Тук ще посочим някои основни такси и начините по които се изчисляват.
Всички такси по вид и размер са определени в Тарифата към Закона за частните съдебни изпълнители приет с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.Таксите се делят на два типа - обикновени и пропорционални. Размера на таксите в сравнение с работата, която се извършва от съдебните изпълнители не е висок и е една малка част от вземанията на взискателите.
Така например за образуване на изпълнително дело таксата е 24 лв., за проучване на длъжника, като се изяснява неговото имуществено състояние и набавяне на документи се дължи такса от 60лв. За изготвяне и връчване на призовка, препис или уведомление таксата е 24лв.
Пропорционалните такси зависят от размера на описаните движими или недвижими имущества и е 1,5% върху по-малката сума от цената на описаната вещ или размера на вземането. Така например таксата за въвеждане във владение на недвижим имот е в в размер от 1% от стойноста на имота. При парично вземане се събира такса върху събраната сума, като например до 100 лв. е 10 лв. от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв., от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв. и т.н. за повече информация вижте страницата с таксите.
Както се вижда таксите са съобразени със стандарта в България. В същото време за подготовката на гореизложените действия е необходимо да се положи много труд и да се подготвят редица документи.
В заключение трябва да кажем, че когато политиците мислят за промени в закона и преразглеждане на тарифата на Частните съдебни изпълнители, трябва да отчетат обективно причините които го налагат.

ЧСИ Росица Апостолова за някои основни такси при частните съдебни изпълнители и начините по които се изчисляват - 4.5 out of 5based on 8 votes
Нулиране
  • ОБЯВЛЕНИЕ № 20138480401698-2

   Подписаната, РОСИЦА АПОСТОЛОВА, Частен съдебен изпълнител с рег. № 848 и с район на действие СГС, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.07.2014г. до 11.08.2014г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжника НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ, а именно: ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ /в трафопост/, находящо се в гр. София, ж.к. "Света Троица", до блок № 371 /триста седемдесет и едно/, с разгърната застроена площ 84.70...

  • ОБЯВЛЕНИЕ № 20138480400981

   Подписаната, РОСИЦА АПОСТОЛОВА, Частен съдебен изпълнител с рег. № 848 и с район на действие СГС, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.07.2014г. до 11.08.2014г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците ЕВГЕНИ ХРИСТОВ МАРКОВСКИ и НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МАРКОВСКА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VII - 793, 800 /седми отреден за имот с планоснимачен номер...

  • ОБЯВЛЕНИЕ № 20128480400889-2

   Подписаната, РОСИЦА АПОСТОЛОВА, Частен съдебен изпълнител с рег. № 848 и с район на действие СГС, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 07.07.2014г. до 07.08.2014г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците РУМЕН ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ и МАРИЕТА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в жилищна сграда с идентификатор № 68134.1935.1097.1, за който...

  • ОБЯВЛЕНИЕ № 20148480400564

   Подписаната, РОСИЦА АПОСТОЛОВА, Частен съдебен изпълнител с рег. № 848 и с район на действие СГС, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.07.2014г. до 21.08.2014г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците ПАВЛИНА ФИЛКОВА ДОСЕВА и АНГЕЛ ФИЛКОВ ДОСЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 46 (четиридесет и шест), находящ се, съгласно удостоверение за административен адрес, издадено...

  <<<123456>>>
IMAGE

ЧСИ Росица Апостолва в помощ на обикновения човек

IMAGEКръгла маса на тема - Частните съдебни изпълнители
Петък, 16 Май 2014
Кръгла маса на тема - Частните съдебни изпълнители Своеобразен "Лов на вещици" бива организиран в Народното събрание под прикритието на думите "кръгла маса". Едностранни и популистки решения прозират в това да няма дискусия по темата. Интерес буди и заглавието на темата - "Частните съдебни изпълнители - необходимост или рекет" . Въпросната кръгла маса организира Светлин Танчев от "България без цензура" като са поканени цитирам: "Представители на изпълнителната власт - Министерство на финансите, парламентарната комисия по бюджет и финанси, Константин Пенчев- омбудсман на Република България,... Още по темата...
IMAGEЧСИ Росица Апостолова за трудно събираемите кредити
Сряда, 07 Май 2014
Наскоро бяха публикувани изследваня на базата на натрупани данни за профила на най-често срещаните случаи на просрочване на кредити. Интересната тенденция сочи за поява на нова група от хора с често просрочвани кредити.На фокус отново са фирмите за бързи кредити и клиентите им на възраст между 20 и 30 години.Явно младите хора са повече склонни на рисковани инвестиции или харчове, които водят до затруднено изплащане или за невъзможност за изплащане на кредитите. Ние съветваме тези хора още преди да бъдат заведени изпълнителни листове от страна на взискателите, да се опитат да предоговарят... Още по темата...
IMAGEЧСИ Росица Апостолова за "Денят на отворените врати"
Вторник, 08 Април 2014
На 16 Април бяха проведени консултации с много граждани във връзка с денят на отворените врати.Събитието беше организирано от Камарата на Частните съдебни изпълнители.Като цяло могат да се направят много заключения. Главното, е че хората са масово неосведомени за спецификата на работата на частните съдебни изпълнители.В обществото се смята, че се оказва натиск върху страните по делата и той е еднопосочен, в посока към длъжника.Това е така, защото различни публични личности чрез медиите създават това усещане на гражданите.В деня на отворените врати ние показахме, че единствените принципи, от... Още по темата...
IMAGE

Новини

IMAGEЧастните съдебни изпълнители също искат въвеждане на граждански фалит
Четвъртък, 28 Ноември 2013
За въвеждането на института на гражданския фалит настояват от Камарата на... Още по темата...
IMAGEСрочните договори вече няма да се подновяват автоматично
Четвъртък, 07 Март 2013
Срочните договори вече няма да се подновяват автоматично, ако няма писмено... Още по темата...
IMAGEПромяна в имотния регистър
Неделя, 17 Февруари 2013
SMS известяване завсяка промяна в имотния регистър предлага от вторник... Още по темата...
IMAGEСъдебните изпълнители въвеждат електронни запори
Четвъртък, 14 Февруари 2013
От 1 януари запорите на банкови сметки ще се налагат по електронен път,... Още по темата...
IMAGE

Видео материали

IMAGEФирми за събиране на вземания
Неделя, 17 Март 2013
Фирмите за събиране на вземания отчитат спад на събраните средства.Според кредитните специалисти поне още... Още по темата...
IMAGEЗа съдебната система в България
Сряда, 06 Март 2013
Кой и как наблюдава съдебната система, Реформира ли се тя и готов ли е да заработи на други обороти, каквито... Още по темата...
IMAGEСофийски районен съд
Понеделник, 25 Февруари 2013
В този брой на предаването "ТЕМИДА" показваме при колко лоши условия се работи, години наред, в Софийския... Още по темата...
IMAGEНай-малко са неизплатените дълговете към банките.
Неделя, 17 Февруари 2013
Със задълбочаването на кризата все повече фирми забавят заплатите на служителите си. Така се закъснява и с... Още по темата...