Росица Апостолова - Частен съдебен изпълнител
рег. № 848 с район на действие Софийски градски съд

Закон за частните съдебени изпълнители

Закон за частният съдебен изпълнителНа 1 септември 2005 г. влезе в сила Закона за частните съдебни изпълнители. Той постави началото на институционалната реформа на съдебното изпълнение в България с приемането на наложилия се в повечето от страните-членки на ЕС модел на частно съдебно изпълнение.
Oще по темата ...
Закон за частният съдебен изпълнител

Камара на ЧСИ

Камара на частните съдебени изпълнителиМисията на Камара на частните съдебни изпълнители е:
Да работи за утвърждаването на професията на частния съдебен изпълнител и подобряването на изпълнителния процес в България,като защитава обществения интерес и подпомага своите членове.

Oще по темата ...
Камара на ЧСИ

За частния съдебен изпълнител

За частният съдебен изпълнител
Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.

Oще по темата ...

За частният съдебен изпълнител

 

ЧСИ Росица Апостолова за някои основни такси при частните съдебни изпълнители и начините по които се изчисляват

ЧСИ Росица Апостолова за някои основни такси при Частните съдебни изпълнителиВ отговор на големия обществен отзвук за "високите такси", които се събират по изпълнителните дела при Частните съдебни изпълнители, искаме да внесем малко яснота.
Тук ще посочим някои основни такси и начините по които се изчисляват.
Всички такси по вид и размер са определени в Тарифата към Закона за частните съдебни изпълнители приет с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.Таксите се делят на два типа - обикновени и пропорционални. Размера на таксите в сравнение с работата, която се извършва от съдебните изпълнители не е висок и е една малка част от вземанията на взискателите.
Така например за образуване на изпълнително дело таксата е 24 лв., за проучване на длъжника, като се изяснява неговото имуществено състояние и набавяне на документи се дължи такса от 60лв. За изготвяне и връчване на призовка, препис или уведомление таксата е 24лв.
Пропорционалните такси зависят от размера на описаните движими или недвижими имущества и е 1,5% върху по-малката сума от цената на описаната вещ или размера на вземането. Така например таксата за въвеждане във владение на недвижим имот е в в размер от 1% от стойноста на имота. При парично вземане се събира такса върху събраната сума, като например до 100 лв. е 10 лв. от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв., от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв. и т.н. за повече информация вижте страницата с таксите.
Както се вижда таксите са съобразени със стандарта в България. В същото време за подготовката на гореизложените действия е необходимо да се положи много труд и да се подготвят редица документи.
В заключение трябва да кажем, че когато политиците мислят за промени в закона и преразглеждане на тарифата на Частните съдебни изпълнители, трябва да отчетат обективно причините които го налагат.
Кръгла маса на тема - Частните съдебни изпълнители

Частните съдебни изпълнителиКръгла маса на тема - Частните съдебни изпълнители
Своеобразен "Лов на вещици" бива организиран в Народното събрание под прикритието на думите "кръгла маса". Едностранни и популистки решения прозират в това да няма дискусия по темата.
Интерес буди и заглавието на темата - "Частните съдебни изпълнители - необходимост или рекет" .
Въпросната кръгла маса организира Светлин Танчев от "България без цензура" като са поканени цитирам: "Представители на изпълнителната власт - Министерство на финансите, парламентарната комисия по бюджет и финанси, Константин Пенчев- омбудсман на Република България, народни представители Янаки Стоилов от БСП, Страхил Ангелов - депутат от БСП, Волен Сидеров в ролята си на председател на Комисията за етика и конфликт на интереси в Народното събрание, представители на ПП „България без цензура"- Ангел Славчев - зам. - председател на ББЦ и Калина Крумова - председател на "Евромайки"". В поканата са добавени завоалирано и думите "заинтересовани страни" като се предполага, че това ще бъдат представители на Частните съдебни изпълнители.
Оставаме на бъдещето да покаже да ли това касае взимане на конструктивни решения или става въпрос за предизборни реклами.
Това на което трябва да се надяваме, е че ще бъдат взети компетентни решения, които ще бъдат от полза на гражданите.

ЧСИ Росица Апостолова за трудно събираемите кредити

Росица Апостолова
Наскоро бяха публикувани изследваня на базата на натрупани данни за профила на най-често срещаните случаи на просрочване на кредити. Интересната тенденция сочи за поява на нова група от хора с често просрочвани кредити.
На фокус отново са фирмите за бързи кредити и клиентите им на възраст между 20 и 30 години.
Явно младите хора са повече склонни на рисковани инвестиции или харчове, които водят до затруднено изплащане или за невъзможност за изплащане на кредитите.
Ние съветваме тези хора още преди да бъдат заведени изпълнителни листове от страна на взискателите, да се опитат да предоговарят задълженията си. Така ще могат да избегнат много разходи, които ще се наложи да плащат, освен главниците и лихвите по договорите си.
От началото на миналата година е регистрирана и позитивна тенденция, за която допринасят и банките. Трудно събираемите кредити са продукт на лоши обезпечения, които все по-рядко се правят.

ЧСИ Росица Апостолова за "Денят на отворените врати"

Росица АпостоловаНа 16 Април бяха проведени консултации с много граждани във връзка с денят на отворените врати.Събитието беше организирано от Камарата на Частните съдебни изпълнители.
Като цяло могат да се направят много заключения. Главното, е че хората са масово неосведомени за спецификата на работата на частните съдебни изпълнители.
В обществото се смята, че се оказва натиск върху страните по делата и той е еднопосочен, в посока към длъжника.Това е така, защото различни публични личности чрез медиите създават това усещане на гражданите.
В деня на отворените врати ние показахме, че единствените принципи, от които се водим произтичат от закона и се уповаваме единствено на закона и само на закона. По всякакъв начин се стремим да бъдем от полза за всяка една от страните в производството по делата. С готовност разясняваме правата на всеки наш клиент и винаги се стремим към диалог със страните.Другото заключение след деня на отворените врати, което може да се направи, е че повечето взискатели или съделители нямат правен защитник по делата и разчитат на себе си.
Това е един напълно грешен подход. В повечето случаи работата на Частния съдебен изпълнител има правна спецификация и е за предпочитане страните по делата да имат адвокати. В този случай могат да се избегнат редица пропуски, които са породени единствено от незнание. Всяка страна по делото има права и ние винаги се стремим да бъдем от полза за всеки с консултации и съвети.
От името на кантората на ЧСИ Росица Апостолова искаме да благодарим за вниманието на всички и обществения отзвук за събитието.